Đang tải trang...

Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu AGChain Lab được tài trợ bởi Công ty Infinity Blockchain Labs (IBL), với mục đích là nghiên cứu công nghệ Blockchain áp dụng vào các bài toán thực tế tại địa bàn tỉnh An Giang.

AGChain Lab đang nghiên cứu tính khả thi về việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào các dự án liên quan đến nông nghiệp và các dịch vụ công chứng.

Hiện tại AGChain Lab đang tập trung nghiên cứu nền tảng Hyperledger phục vụ cho việc cài đặt các ứng dụng.

Tin mới nhất

01/07/2019

Công ty VBC và AGChain Lab. giới thiệu dự án tại Sở Nông nghiệp An Giang

Nhận lời mời của Sở Nông nghiệp An Giang, công ty VBC và AGChain Lab. đã có buổi giới thiệu các dự án hỗ trợ ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Xem tiếp
07/06/2019

Tham dự và trình bày báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII tại Huế

AGChain Lab. đã tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII tại Huế và trình bày báo cáo về nghiệp vụ Tài sản ngăn chặn.

Tải bài báo
04/04/2019

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực hành chính, nông nghiệp

AGChain Lab. đã kết hợp với Sở TT&TT tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực hành chính, nông nghiệp.

Xem tiếp
30/01/2019

Chuyển giao hệ thống Truy xuất nguồn gốc Nếp sạch và Cá nàng hai

AGChain Lab. đã tiến hành chuyển giao hai hệ thống Truy xuất nguồn gốc cho Công ty Nguyễn Phú Vinh và Công ty Thanh Tùng.

Xem tiếp
19/10/2018

Hội thảo Cơ hội và thách thức với công nghệ Blockchain tại ĐH Sài Gòn

AGChain Lab. đã tham dự và trình bày báo cáo tại hội thảo Cơ hội và thách thức với công nghệ Blockchain tại Đại học Sài Gòn.

Xem tiếp
07/07/2018

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong Nông nghiệp và Đô thị thông minh

Đại học An Giang kết hợp với Công ty IBL tổ chức hội thảo Ứng dụng công nghệ Blockchain trong Nông nghiệp và Đô thị thông minh.

Xem tiếp

Truyền thông